Elif Zehra TÜRKMEN

0 Deneyimli Yıl
0 GÜVENİLİR MÜVEKKİL
0 NİTELİKLİ AVUKAT
0 Onur & Ödül

HOŞ GELDİNİZ

Hukuk Büromuz 2017 yılında Konya merkezli olmak üzere Av.Elif Zehra TÜRKMEN tarafından kurulmuştur. Bünyesinde 2 avukat, 2 icra takip elemanı ve 1 yardımcı personel ile Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi Adalet Plaza B Blok No:11/207 Karatay/KONYA adresindeki büromuzda hizmet vermekteyiz.

Büromuz, yerli veya yabancı, gerçek ve tüzel kişilerin miras, taşınmaz, finansla ilgili sorunlarının yanı sıra, ticaret hukuku, sigorta hukuku, sözleşmeler hukuku, bankacılık hukuku, enerji hukuku, marka ve patent tescil işlemleri ile tescilli marka ve patent hakkının yenilenmesi işlemleri gibi birçok hukukî alanda danışmanlık yapmaktadır.

Dava ve takip işlemleri sonuçlanıncaya kadar her türlü prosedürde hukukî destek sağlamaktadır. Büromuz verilen danışmanlık hizmetleri ile bağlantılı olarak hukukun her alanında çok sayıda dava takip etmekte, yetkili mercilere gerekli başvurularda bulunmakta ve bunların takibini gerçekleştirmektedir.

Müvekkillerimiz bizim için en üst düzeyde önem taşımakta olup ,dava ve takip işlemleri sırasında her türlü bilgi ve belge gizli tutulmakta , müvekkillerimize taraf oldukları dava ve takip işlemleri ile ilgili her aşamada bilgi verilmektedir.

TÜRKMEN HUKUK ve DANIŞMANLIK Bürosu’nun temel ilkesi, müvekkillerine en uygun hukukî çözümü, en kaliteli biçimde sunmaktır. Bu hedeften hareketle TÜRKMEN HUKUK ve DANIŞMANLIK Bürosu sağladığı hukukî hizmetin yerel ve uluslar arası ihtiyaçları karşılaması, kalite sürekliliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası hukukî ve finansal gelişmeleri yakından takip etmekte; ofis içi eğitim çalışmalarına, farklı fikirleri bir araya getirme ve en önemli başarı kaynağı “insan” faktörüne büyük önem vermektedir.

Baktığımız Dava Türleri

Alanında uzman avukat kadromuz ile siz değerli müvekkillerimizin davalarını üstleniyoruz.

Aile Hukuku

TÜRKMEN HUKUK ve DANIŞMANLIK, gerek Türk vatandaşları gerekse yabancılar ve Türk vatandaşları arasındaki nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde hizmet vermekte, bütün bu işlemlerin her aşamasında özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstermektedir.

İş Hukuku

TÜRKMEN HUKUK ve DANIŞMANLIK, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

İcra Hukuku

TÜRKMEN HUKUK ve DANIŞMANLIK, İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

TÜRKMEN HUKUK ve DANIŞMANLIK tarafından  İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

 • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri,
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
 • İflas Erteleme,
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi.

Şirketler Hukuku

TÜRKMEN HUKUK ve DANIŞMANLIK, Şirketler  Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

TÜRKMEN HUKUK ve DANIŞMANLIK, tarafından Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması,
 • Sermaye artırımları/indirimleri,
 • Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık,
 • Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık,
 • İrtibat bürolarının kurulması,
 • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler,
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Diligence).

 

Ceza Hukuku

TÜRKMEN HUKUK ve DANIŞMANLIK, Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Ayrıca soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sigorta Hukuku

TÜRKMEN HUKUK ve DANIŞMANLIK olarak, müvekkillerimizin sigorta şirketleri ile aralarındaki ilişki hakkında hizmet sunmakta ve rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bu alanda özellikle trafik kazalarında araçların değer kaybını bilirkişi marifetiyle tespit edilmesine aracılık etmekte, daha sonra tespit edilen değer kaybının aracı hasara uğratan karşı tarafın trafik sigortasından tahsili için gerekli işlemleri gerçekleştirmeyiz.


İLETİŞİM

Aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

 
© Tüm Hakları Mahfuzdur.